ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผูประกอบอาหารจำหน่ายในโรงอาหาร
 •     . โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในโรงอาหารปี 2554 ผู้สนใจติตด่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริการ อาคาร 100 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7151
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 • วันที่ประกาศ   07/03/2554
 • หมดเขต    16/03/2554
 • อ่าน   840
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294