ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 8
 •     คณะผลิตกรรทการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 8 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานประสานงานหลักสูตร วท.ม. ( การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5387-3494 , 0-5387-3490 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    คณะผลิตกรรทการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   08/03/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   675
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294