ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าเรียนต่อ
 •     โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง รับสมัครเข้าเรียนต่อสำหรับพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง หรือโทร 053-372265
 • หน่วยงาน    โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
 • วันที่ประกาศ   08/03/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   730
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294