ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวรายวัน
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5394-2105 download แบบฟอร์มได้ที่ www.ba.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2554
 • หมดเขต    11/03/2554
 • อ่าน   719
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294