ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าวประจำวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556
09.00 น. ผู้บริหาร โรงเรียนวิชัยวิทยา เข้าพบนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบโล่และ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องรับรอง 2
09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน
09.30 น. เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฯ และคณะ เข้าพบนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุมดอกไม้เพลิงฯ ณ ห้องรับรอง 2
09.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัด
10.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องป่าสักน้อย ชั้น 2 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
10.30 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการ
รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
11.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ณ บริเวณพิธีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพร้าววิทยาคม
13.30 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
และคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาฯ 700 ปี ณ ห้องประชุมเล็กอาคารหอพัก 700 ปี
13.30 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำ จังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเหรียญกษาปณ์ จังหวัด
13.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการ "ปั่นสองล้อ ก้องทั่วหล้า ชาวประชาร่วมสามัคคี สร้างสถิติทำความดี ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชน" ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3
14.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและข้อสั่งการสำคัญในการประชุม
หน.ส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ และ ศพส.อ. พร้าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
15.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด
16.19 น. พิธีเปิด ขบวนพาเหรด วัฒนธรรมนานาชาติและวัฒนธรรมชนเผ่า ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดจริงใจ
17.30 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดารีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
17.45 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ไทยและนานาชาติ
ห่วงใย เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ข่วงประตูท่าแพ
19.00 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว "ธ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกศาสนิกชนไทย" ณ พุทธสถานเชียงใหม่

จารุณี-กนกรัตน์-ธนภัทร 110.77.250.68 [ 2 ธ.ค. 2556 เวลา 17:35 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]