ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าวอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 255709.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจอาคารสถานที่โรงแรม ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/57 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. การจัดงาน “วันวิชราวุธ” ประจำปี 2557 ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
09.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้ อปท. ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
09.30 น. พิธีเปิดงานรณรงค์ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตสตรอเบอรี่ฯ หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
10.00 น. นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
10.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ณ ชุมชนห้วยทราย ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
13.00 น. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนดโครงการและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ณ ห้องเชียงใหม่-เชียงราย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.30 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
13.30 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
13.30 น. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ณ ห้อง POC
14.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬา อำเภอแม่ริม ณ ห้องประชุม POC

วีระอนงค์ ดวงทิพย์ 116.58.255.180 [ 24 พ.ย. 2557 เวลา 17:09 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]