ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าวประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

09.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
09.30 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
09.30 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
11.00 น. มีการบรรยายสรุปแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตภาษีเจริญ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13.30 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ
13.30 น. การประชุมชี้แจงการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
14.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
14.00 น. พิธีเปิดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.00 น. การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัด
15.30 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมนายอำเภอ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ปกครองจังหวัด
16.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กนกรัตน์ ปัญญา 116.58.255.180 [ 25 พ.ย. 2557 เวลา 17:05 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]