ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ราชภัฏเชียงใหม่ จัด “จะพัฒนาองค์กรอย่างไร เพื่อไปสู่การเป็น High Performance Organization”

ราชภัฏเชียงใหม่ จัด “จะพัฒนาองค์กรอย่างไร เพื่อไปสู่การเป็น High Performance Organization”
สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “จะพัฒนาองค์กรอย่างไร เพื่อไปสู่การเป็น High Performance Organization” วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. เปิดเผยว่า สาขาวิชาฯมีความยินดีในการเชิญท่านนักวิชาการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ“จะพัฒนาองค์กรอย่างไร เพื่อไปสู่การเป็น High Performance Organization” ที่สาขาวิชาฯ จะจัดในวันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการบริการวิชาการ ประกอบกับปัจจุบันประเด็นการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ มีการพัฒนาอยู่เสมอ สอดคล้องกับปัจจุบันที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์การไปสู่สมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือนักวิชาการบางท่านเรียกว่า องค์กรที่เป็นเลิศ โดยสาขาวิชาได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย คุณมาริสา เชาว์พฤติพงศ์ นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย คุณสาโรจน์ พึ่งไทย วิทยากรฝึกอบรมสวนสนุกดรีมเวิลด์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีอาจารย์เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจร่วมดำเนินการอภิปราย
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hrm.cmru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053885800, 053885809, 0819929091 (อาจารย์เจิมขวัญ รัชชุศานติ) ความท้าทายของผู้นำในอนาคต เริ่มต้นที่การพัฒนาตนเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์กล่าวสรุป

n-pr n-pr@hotmail.com 202.69.140.6 [ 20 มิ.ย. 2551 เวลา 18:18 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]