วันครบรอบ 48 ปี ก้าวสู่ปีที่ 49

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

นายบำรุง เนียมนาค ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

ประกอบพิธีทำบุญครบรอบ 48 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายและประกอบพิธีมอบโค

จำนวน 2 ตัวให้เกษตรกรตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ซึ่งเกษตรกรได้รับมอบได้แก่ นายแก้วมา กันทะวงค์ อายุ 65 ปี และนายวิวัฒน์ ทันยักษ์ อายุ 28 ปี อยู่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดูแลคัดเลือกมอบให้ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ หรือ ธคก.

ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย หรือ สวท.เชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายผู้ฟัง ตลอดจนประชาชนชาวเชียงราย และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์จัดหาโคมอบให้ในครั้งนี้

p