วันครบรอบ 49 ปี ก้าวสู่ปีที่ 50

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ในโอกาสครบรอบ 49 ปี 15 ธ.ค.60 เวลา 07.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว สวท.เชียงราย ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะพระภูมิเจ้าที่ พระอินทร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ 49 ปี วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว พร้อมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากร ของ สวท.เชียงราย ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก สวท.เชียงราย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 เริ่มออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2511 เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความมั่นคง ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 49 ปี ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 50