กีฬาประเพณีชมรมสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น. ที่สนามกีฬาชั่วคราวบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 โดยมีนายวนิช อุบลนุช ประธานชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานให้มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี ให้มีความสนุกสนามจากคณะผู้บริหารสถานีวิทยุ เจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากชมรมวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงรายทั้ง 9 สถานี 14 ความถี่ และชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตอง และกีฬามหาสนุกอาทิกินวิบาก วิ่งผลัดปิงปอง ทุ่มไร่น้ำหนัก เหยียบลูกโป่ง ปิดตาตีหม้อพร้อมด้วยกีฬาสำหรับผู้บริหารมีกีฬาปาเป้าและเตะปี๊บ นอกจากนี้ชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมในภาคเช้า ซึ่งคณะผู้บริหารเข้าร่วมทำบุญที่วัดป่าตึง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปุยคำ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี