กีฬาประเพณีชมรมสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559

  สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาประเพณีชมรมสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559
ชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงรายจัดกีฬาประเพณีเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00น.ที่โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย พลตรี พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานเปิดแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559 โดยชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงรายประกอบด้วยสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย สถานีวิทยุ ทอ.015 เชียงราย สถานีวิทยุ 914 สนภ.3 นทพ. สถานีวิทยุ สวท.เชียงราย สถานีวิทยุ อสมท.เชียงราย สถานีวิทยุ รด.เชียงราย สถานีวิทยุตำรวจภาค 5 เชียงราย สถานีวิทยุวปถ.10 เชียงราย สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงราย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่ 38 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะมีการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก 9 สถานี 14 คลื่นความถี่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬามหาสนุก ประกอบด้วย กีฬาเปตอง กีฬาฟุตซอลชาย กีฬาแชร์บอลหญิง กีฬาปาเป้าผู้บริหาร กามิกาเซ่การร่อนเครื่องบินกระดาษ กู้ระเบิด วิ่งชิงธง และการประกวดกองเชียร์ ผลปรารภกฎว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายหรือ สวท.เชียงรายได้รับถ้วยรางวัล คือรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง และรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ สำหรับในปีต่อไป คือปี 2560 สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 ของชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย โดยนายวนิช อุบลนุช หัวหน้าสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 59 ปี 60