:::: โครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์ ::::        :::: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ::::       :::: โครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์ ::::        :::: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ::::
Preview
  Online -: 1 :-

 

ประกาศ
กองทัพภาคที่ 3 ให้ยกเลิกการระงับออกอากาศชั่วคราวของวิทยุชุมชน  
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ยกเว้น วิทยุชุมชนที่ออกอากาศ
เป็นภาษาพม่า วิทยุชุมชนที่ยังไม่ลดกำลังส่งลงมาตามเกณฑ์ วิทยุชุมชนทัพซ้อน และความถี่ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่

 

สรุปผลการจัดเวทีประชาคมการดำเนินการวิทยุชุมชน และการการสัมนา " สื่อท้องถิ่นกับนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 1 "