ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 มกราคม 2562
เวลา : 16:46:44
 
กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเดินตามรอยเท้าพ่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9
กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเดินตามรอยเท้าพ่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9
กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดนิทรรศการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ๊กตร้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม นี้
กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดนิทรรศการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ๊กตร้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมเปิดนิทรรศการ
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งมีการแสดงผลสำเร็จของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การขยายผลโครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่กากีแคมเบล และการขยายผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นการอบรมทหารกองประจำการในการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โดยนำความรู้ไปขยายผลให้ชุมชน รวมทั้งเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ และเป็นกำลังพลต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ของศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยทหาร นอกจากนี้ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์มารจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อในราคาถูก และนิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม นี้

ผู้สื่อข่าว : นายอัมฤทธิ์ จานุวี  
016312964
close/ปิดหน้าต่างนี้