ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 มกราคม 2562
เวลา : 18:44:37
 
สื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันนี้ (11 มกราคม 2562) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 40 คนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ บนพื้นบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรบรรยายผ่านการ Skype จากกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ 3 จุดได้แก่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 35,000- 2,900 ปี มาแล้ว/ ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำตุ๊กตา โลงไม้ในถ้ำผีแมน ซึ่งแหล่งโบราณคดีทั้ง 3 เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอดซึ่งเหมาะจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย น่าจะเป็นจุดที่คนสมัยโบราณเข้ามาใช้สอยก่อนในยุคแรกๆ ส่วนโลงไม้และภาพเขียนสีที่พบในถ้ำลอดเป็นหลักฐานที่มีอายุน้อยกว่า
นอกจากนั้นยังมีหลักฐานซากฟอสซิลและฟอสซิลแพนด้ายักษ์ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งบ่งบอกว่าในอดีต จ.แม่ฮ่องสอนมีอากาศหนาวมาก และเปิดโฉมหน้าของคนโบราณอายุ 13,000 ปีมาแล้ว ที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด รวมทั้งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คือเส้นทางเดินทัพทหารญี่ปุ่น ตามเส้นทางสาย 1095 เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ขุนยวม /

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว/ดำเนิน ภาพ  
016312974
close/ปิดหน้าต่างนี้