ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 10:21:00
 
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 65 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น นายกองเอกสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 65 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. ที่เสียชีวิต โดยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านสารนายกองใหญ่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. จำนวน 4 นาย และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก จำนวนกว่า 60 ทุน โดยนางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยส่วนราชการและคณะ จากนั้น สมาชิก อส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหน้าที่ของกำลังพล อส. และขอให้ อส. ทุกนาย ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ รวดเร็ว ทันเวลา มีระเบียบวินัย ประหยัดและอดออม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานเมื่อภารกิจแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสมาชิก อส. กว่า 500 อัตรา มีภารกิจหลักด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานหลัก ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ กองอาสารักษาดินแดน จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เพื่อให้มีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี  
016391214
close/ปิดหน้าต่างนี้