ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.ลำปาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 11:18:08
 
สถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง
สถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง
สถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์สูงส่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 รายงานคุณภาพอากาศ ของจังหวัดลำปาง 7 วันย้อนหลัง พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์สูง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยค่า PM 2.5 สูงสุดอยู่ที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ มีค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 40 – 90 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร รองลงมา อยู่ที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ มีค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 44 – 81 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร ต.พระบาท อ.เมือง มีค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 28 – 63 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร และ ต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ มีค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 28 – 62 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร
โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ มีค่า PM 2.5 สูงสุดอยู่ 109 ไมโครกรัมต่อลูกบากศก์เมตร จึงขอประกาศเตือนพี่น้องประชาชน ออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย ลดกิจกรรมกลางแจ้ง และ เฝ้าระวังสุขภาพ
ในส่วนของจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ระดมรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นฝุ่นละอองน้ำขึ้นบนอากาศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศ ขณะเดียวกัน ทีมลาดตระเวนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ฃุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าและ จิตอาสา เข้าดำเนินการดับไฟในหลายพื้นที่ เช่น ดอยพระบาท อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตามนโยบายการแก่ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำปาง
คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน บริเวณภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม จะมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ฝุ่นละอองจะเบาบาง และ ช่วงระหว่าวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ลมตะวันตกกำลังอ่อนพัดปกคลุมและไม่มีฝน ฝุ่นละอองจะสะสมตัวได้อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าว : สุภนิดา จันทร์มูล  
016391220
close/ปิดหน้าต่างนี้