ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.น่าน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 12:02:16
 
จังหวัดน่าน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
จังหวัดน่าน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
จังหวัดน่าน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี เพื่อรับฟังสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ล่วงลับไปแล้ว
เช้าวันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายกองเอกวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 และเป็นตัวแทนอ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนจากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการดังกล่าว ซึ่ง“กองอาสารักษาดินแดน” ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ รวม 65 ปี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน จึงจัดให้มีการชุมชนผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และแสดงถึงความพร้อม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ผู้เสียสละ ตลอดจนจัดให้มีพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ล่วงลับไปแล้ว สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิก อส.ที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. จำนวน 16 ราย พิธีมอบรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พุทธศักราช 2561 แก่ สมาชิกรัตนัย เกตุ้ย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่จริมที่ 9 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตร สมาชิก อส. ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 6 ราย และมอบทุนแม่บ้านมหาดไทย ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบุตรสมาชิก อส. จำนวน 32 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอส. ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร  
016391218
close/ปิดหน้าต่างนี้