ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.ลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 14:53:35
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรียกประชุมด่วน หลังพบว่าจังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สูงขึ้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรียกประชุมด่วน หลังพบว่าจังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สูงขึ้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรียกประชุมด่วน หลังพบว่าจังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สูงขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
เช้าวันนี้(11 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแล้แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน นำโดย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน สืบเนื่องจากวันนี้มีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ค่า PM 10 และค่า PM 2.5 ที่สูงขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแล้แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 1.มอบหมายให้อำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามการเผาในที่โล่งอย่างเข้มข้น 2.ให้แขวงทางหลวงลำพูนเพิ่มรอบรดน้ำบนถนนทางหลวงหมายเลข 11 เป็น 3 รอบ (เช้า กลางวัน เย็น) 3.ให้ขนส่งจังหวัดลำพูนเพิ่มความถี่และเพิ่มจุดในการตรวจควันดำ เน้นการตรวจรถขนาดใหญ่ อาทิ รถบรรทุกและรถโดยสาร 4.ให้ส่วนราชการทุกแห่งสเปรย์น้ำหรือฉีดน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น 5.ให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ในที่ประชุมได้มีข้อสรุปดังนี้ ให้ปฏิบัติตามมติประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างต่อเนื่อง และให้เพิ่มมาตรการออกตรวจโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด ในส่วนแผนการจัดการเชื้อเพลิงของอำเภอ แม่ทา ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2562, อำเภอลี้ ได้ดำเนินการแล้ว คงเหลือเชื้อเพลิง 30%, อำเภอบ้านโฮ่ง ไม่มีแผนการจัดการเชื้อเพลิง เนื่องจากเป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า(นกยูง) และ อำเภอทุ่งหัวช้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการเชื้อเพลิง
ทั้งนี้จังหวัดลำพูนประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ในพื้นที่อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2562 และอีก 7 อำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 หากผู้ใดพบเห็นการลักลอบเผาในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้าระงับเหตุได้ทันที

ผู้สื่อข่าว : นายอนุวัฒน์ พุฒเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
016391228
close/ปิดหน้าต่างนี้