ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.พะเยา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 12 กันยายน 2562
เวลา : 11:22:24
 
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.พะเยา จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ. ศ. 2562
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.พะเยา จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ. ศ. 2562
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่ง มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขึ้น ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ. ศ. 2562 รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ลดความรุนแรงและอันตรายด้วยโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เข้าใจอย่างทั่วถึงด้วย โดยวันนี้มีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ลดตรวจ และสอนการตรวจเต้านม โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง สำหรับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็ซเรย์ จะเป็นการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่การให้บริการยังไม่สามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายจังหวัดพะเยา มูลนิธิกาญจนบารมี จึงได้จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยสตรีกลุ่มเสี่ยง เครือข่าย อสม.และประชาชนทั่วไป วันละ 200 ราย...

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา  
016515176
close/ปิดหน้าต่างนี้