ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 พฤษภาคม 2549 / 20:59:55  
เสนอแก้กฎหมายโฆษณาเครื่องสำอางเกินจริง
ขณะนี้ อย.ได้ส่งเรื่องการควบคุมโฆษณาตามมติคณะกรรมการเครื่องสำอาง ให้กับนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงนามในประกาศกระทรวงฯ ซึ่งขณะนี้รอเพียงการประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา

นายพงศ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อย.ได้ส่งเรื่องการควบคุมโฆษณาตามมติคณะกรรมการเครื่องสำอาง ให้กับนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงนามในประกาศกระทรวงฯ ซึ่งขณะนี้รอเพียงการประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเท่านั้น ทั้งนี้ประกาศดังกล่าว ได้ห้ามการโฆษณาเครื่องสำอางโดยใช้ข้อความหรือภาพ ที่มีลักษณะกล่าวอ้างว่าสามารถทำให้สีผิวมีการเปลี่ยนแปลง หรือทำให้สีผิวขาวขึ้นมากกว่าหรือแตกต่างจากสีผิวเดิมตามธรรมชาติ หรือใช้ข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม และเมื่อมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการยังพบมีผู้กระทำผิดอีก ก็จะเข้าข่ายความผิดสองประการคือ โฆษณาเกินจริงและฝ่าฝืนคำสั่ง

ข่าวโดย : ทีมข่าว สวท.เชียงราย(sn)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน :

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738