ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2549 / 15:26:44  
โรงพยาบาลน่าน ขอความร่วมมือประชาชนงดการใช้กล่องโฟมและลดใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือหน่วยราชการทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนทุกชุมชน หมู่บ้าน "งด" การใช้กล่องโฟมและ "ลด" การใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร

ปัจจุบันโลกประสบกับภาวะโลกร้อน สาเหตุมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่ชั้นบรรยากาศของโลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ซีเอฟซี ก๊าซเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกระจกที่เป็นหลังคาเรือนเพาะชำหรือทำหน้าที่เป็นหลังคาโลกห่อหุ้มโลกไว้ เมื่อมีปริมาณมากขึ้น ๆ ภาวะร้อนอบอ้าวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โลกร้อนขึ้น นอกจากนี้ก๊าซพิษเหล่านี้ยังทำลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศที่คอยกรองรังสีอุลตร้าไวโอเลตและความร้อน เมื่อชั้นโอโซนถูกทำลายลง ก็ไม่มีสิ่งใดที่ป้องกันบรรเทาความร้อนรังสีนี้ได้ เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์โลก รวมทั้งภาวะโลกร้อนดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียลต่อไป ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายได้เร็วขึ้น ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงมาหนุนน้ำจืด ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมได้ง่ายดังเช่นที่กำลังเกิดกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ >>dd>> กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนดังกล่าว จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปฏิบัติตามข้อเสนอและมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ มาตรการที่ 1 ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นบรรยากาศ งดใช้กล่องโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร เนื่องจากสารที่เกิดจากการย่อยสลายโฟมและถุงพลาสติก เป็นการเพิ่มก๊าซพิษให้ชั้นบรรยากาศมากยิ่งขึ้น ควรใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน เช่น ใบตอง และใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนการใส่ของในการจับจ่าย และร่วมมือกันงดนำกล่องโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหารนำเข้าในบริเวณโรงพยาบาล วัด และโรงเรียน มาตรการที่ 2 งดการจุดไฟเผากิ่งไม้ เศษขยะต่าง ๆ เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควรนำไปทิ้งที่ทิ้งขยะที่ทางเทศบาลจัดไว้ หรือทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะไว้ใช้ มาตรการที่ 3 ลดการใช้พลังงานโดยลดการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ ควรใช้รถจักรยานหรือเดินทาง เพื่อลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน :

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738