ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2554 / 14:47:34  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งจาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนฤดูร้อน ระยะเวลาเรียนระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยเปิดสอน สาขาวิชา การนวดสปาด้วยน้ำมันหอมระเหย การนวดไทย ตัดผม อาหารไทย – ขนมไทย ขนมอบ ศิลปะงานเพ้นท์และการเขียนการ์ตูน การจัดดอกไม้สดและการทำบายศรี พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ พิมพ์ดีด – คอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ การขับรถยนต์ การใช้โปรมแกรม สำนักงาน Excel 2007 และ Microsoft Office 2007 การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรมแกรมสำเร็จรูป การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๖๘๗๙, ๐๕๕-๔๔๔๐๕๐ ...................................... ศรีวรรณ จันทรพิมพ์/ข่าว/พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โทร. ๐๕๕-๔๑๒๗๒๙

ข่าวโดย : ศรีวรรณ จันทรพิมพ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.อุตรดิตถ์

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738