ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2554 / 15:03:56  
องค์การตลาดเปิดให้เช่าสถานที่ขายสินค้า
องค์การตลาดเปิดโอกาศให้ผู้ค้าเช่าสถานที่ แผงชั้นล่าง , แผงตลาดชั้นบน และห้องเอนกประสงค์ประกอบธุรกิจค้าขายบริเวณ ตลาดป่าเหว ถนน เชียงใหม่ลำพูน

นางนรมน ใจการณ์ ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน เปิดเผยว่า องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะให้เช่าสถานที่ว่าง และไม่มีผู้ค้า แผงบริเวณตลาดชั้นล่าง , แผงตลาดชั้นบน , และห้องเอนกประสงค์ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 345 ป่าเหว ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายไทย , มีอาชีพเกี่ยวกับการประกอบการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค , สินค้า เกษตร หรือเป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชนในท้องถิ่น ผู้สนใจจะเช่าสถานที่ดังกล่าว สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การตลาด สาขาลำพูน เลขที่ 345 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน บ้านป่าเหว ต.อุโมงค์ อ. เมือง จ. ลำพูน โทร. 0-5354-1472-3ในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีผู้เช่าเต็มพื้นที่โครงการ .

ข่าวโดย : ดนัย ชนกล้าหาญ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738