ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 เมษายน 2554 / 15:30:16  
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการจุดประกายอาชีพ ปี 2554 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการจุดประกายอาชีพ ปี 2554
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการจุดประกายอาชีพ ปี 2554 เปิดโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้สนใจ และผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันนี้ (26 เม.ย.54) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจุดประกายอาชีพปี 2554 ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาทั้งระบบสมัครใจ บังคับบำบัด ต้องโทษและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 140 คน ได้มีแนวทางในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับทราบสถานการณ์การจ้างงานในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมถึงโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ มีความถนัดและมีทักษะอยู่แล้วเป็นพื้นฐานซึ่งคาดว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานได้อีกทางหนึ่ง
นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การทดสอบความถนัดและความสนใจในอาชีพ ชมวีดีทัศน์ ชุด “เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” การเสวนาในหัวข้อ “การเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคเอกชน” จากสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความต้องการจ้างงานเป็นจำนวนมาก การสาธิตอาชีพอิสระและทดลองฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ การทำน้ำมันตะไคร้หอมกันยุง การเพ้นท์สีลงบนพื้นผ้า การทำตุงใยพวงกุญแจ และการทำไข่เจียวทรงเครื่องเนยหอม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738