ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 พฤษภาคม 2554 / 11:46:19  
การประชุมสัมมนาเกษตรของสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) ภาคเหนือ 17 จังหวัด แก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินของรัฐ ไม่เกี่ยวกับการเมือง การประชุมสัมมนาเกษตรของสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) ภาคเหนือ 17  จังหวัด แก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินของรัฐ ไม่เกี่ยวกับการเมือง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เตรียมตรวจสอบการดำเนินการของสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ เตือนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดสัมมนาต้องให้ความระมัดระวัง เพราะอาจเอื้อประโยชน์กับนักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นกลางได้ หากพบมีเรื่องร้องเรียน จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เตรียมตรวจสอบการดำเนินการของสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร นำโดย นายอรรถฤทธิ์ สิงห์ลอ นายกสมาคมฯและคณะกรรมการเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาที่ดินของสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรที่ได้จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับผู้แทนเกษตรกร คสก. 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้ความรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน และสรุปปัญหาที่ดินของเกษตรกร นำเสนอเป็นแนวทางแก้ไขปัญหากับภาครัฐโดยมีนักวิชาการที่ดินสำนักจัดการที่ดินของรัฐ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของกรมที่ดินกับการขอออกเอกสารสิทธิที่ดินให้กับเกษตรกร พร้อมกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยทั่วไปของราษฎรที่มีปัญหาโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรและสมาชิกสมาคมภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนกว่า 500 คน ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน
ด้านนายอรรถฤทธิ์ สิงห์ลอ นายกสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรกล่าวว่า การจัดสัมมนาดังกล่าว มีกำหนดจัดระหว่าง วันที่ 18-19 พ.ค.54 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ขอเน้นย้ำว่าการจัดสัมมนาดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และขอให้สมาชิก คสก. เลือกคนดีเข้าสภาเพื่อทำหน้าที่พัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้กับเกษตรกรได้ มี ดร.ธนภัทร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะรองประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหา กรณีปัญหาที่ดินของสมาคม คสก. จะเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
นายเจริญ ตระกูลแก้ว ประธาน กกต.น่าน กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้ง มีการประชุมสัมมนาของหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาคมต่าง ๆ ต้องความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเอื้อประโยชน์กับนักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นกลางได้ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาง กกต.น่าน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูล หากมีการร้องเรียน จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความชัดเจนด้วย
.............................................. ปาริฉัตร์ / ข่าว / สวท.น่าน

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์ -ข่าว -ภาพ /สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738