ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2554 / 14:26:52  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 2554 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 2554
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554

นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่กล่าวว่า ตามที่กรมประชาสัมพันธ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง ในหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง, สถานีวิทยุโทรทัศน์, อินเตอร์เน็ต, สื่อกิจกรรม, เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ทำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จึงได้จัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ขึ้นในวันนี้(21มิ.ย.54) ที่โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ โดยมีเครือข่ายหอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และสื่อมวลชนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดแพร่ ร่วมสัมมนาจำนวน 80 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ สำหรับเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่โดยเฉพาะผู้ดูแลหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน ถือเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งสามารถที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปสู่ประชาชนในจังหวัดแพร่ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง /. ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738