ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มิถุนายน 2554 / 13:48:03  
ผลการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนฯ
นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอความร่วมให้จังหวัด พิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.๒ จำนวน ๓ คนได้ทุนต่อเนื่องคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อปี และระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม. ๑ จำนวน ๓ คนได้ทุนต่อเนื่องทุนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี โดยคัดเลือกจากเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนในเขตอำเภอตรอน อำเภอลับแล และอำเภอบ้านโคก อำเภอละ ๑ คน ต่อระดับการศึกษา รวม ๖ ทุน

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ระดับประถมศึกษา ด.ช.ทักษพร เชื้อโฮม อายุ ๗ ปี ชั้นป. ๒ โรงเรียน หมู่สี่พัฒนา อำเภอตรอน , ด.ญ. ปาณิสรา ปงศรีชัยอายุ ๘ ปี ชั้นป. ๒ โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา อำเภอ ลับแล, ด.ช. สรยุทธ เขียวไช อายุ ๗ ปี ชั้นป. ๒ โรงเรียนบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก ระดับมัธยมศึกษา, ด.ญ. รัชนีพร แสงทอง อายุ ๑๓ ปี ชั้น ม. ๑ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอ ตรอน ด.ญ.รินดา แก้วเฮือง อายุ ๑๓ ปี ชั้น ม. ๑ โรงเรียนห้วยยางอำเภอบ้านโคก และ ด.ญ. พินิดา สุวรรณขำ อายุ ๑๓ ปี ชั้น ม. ๑ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม อำเภอลับแล ในระดับมัธยมศึกษา อำเภอลับแลส่งชื่อนักเรียนขอเข้ารับทุน จำนวน ๓ คน คณะกรรมการเห็นใจนักเรียนที่ไม่ได้รับทุนอีก ๒ คน นายเกรียงศักดิ์ โตวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หนึ่งในคณะกรรมการฯ จึงเสนอว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีชมรมจริยธรรมข้าราชการอยู่ ยินดีจะประสานเพื่อให้ทุนกับนักเรียนที่มีชื่อเข้ารับทุนแต่ไม่ได้รับ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี จนกว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษา ………………………….. บุญวาทย์ / ข่าว / 28 มิ.ย.54

ข่าวโดย : นายบุญวาทย์ สมศักดิ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.อุตรดิตถ์

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738