ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กรกฎาคม 2554 / 10:21:18  
ผลการเลือกตั้งสส.จังหวัดลำพูน ประจำปี 2554 พรรคเพื่อไทยชนะทั้งสองเขต
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนประจำปี 2554 ปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยสอบได้ทั้งสองเขตโดยเฉพาะเขต 1 คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งเกินครึ่ง

รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตในจังหวัดลำพูนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งทั้งสองเขต ผลผู้ได้คะแนนเขต 1 สูงสุด 5 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับ 1 หมายเลข 1 นายสงวน พงษ์มณี พรรค เพื่อไทย 89,324 คะแนน , อันดับ 2 หมายเลข 10 นายสมานฉันท์ ชมพูเทพ พรรคประชาธิปัตย์ 30,945 คะแนน , อันดับ 3 หมายเลข 2 นาย ณัฎฐ์พัชร์ อำนาจประชา พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5,318 , อันดับ 4 หมายเลข 12 นายไชยยันต์ ชุ่มสวัสดิ์ พรรครักษ์สันติ 695 คะแนน , อันดับ 5 หมายเลข 39 นาย ชินชัย แก้วเรือน พรรคเพื่อนเกษตรไทย 464 คะแนน ผลการนับคะแนนเขต 2 ผู้ได้รับคะแนนสูง 5 อันดับแรก มีดังนี้ อันดับ 1 หมายเลข 1 นายสถาพร มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย 74,817 ,อันดับ 2 นายขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ 52,594 คะแนน , อันดับ 3 หมายเลข 12 นายอุดมการณ์ ฉางข้าวคำ พรรครักษ์สันติ 492 คะแนน , อันดับ 4 หมายเลข 2 นายทินกร ไชยศรี พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 488 คะแนน , อันดับ 5 หมายเลข 39 นายบวร เมืองสุวรรณ พรรคเพื่อนเกษตรไทย 84 คะแนน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 317,727 คน ผู้มาใช้สิทธิ 281,541 คน คิดเป็นร้อยละ 88.61 บัตรดี255,246 บัตร คิดเป็นร้อยละ 90.66 , บัตรเสีย 16,850 บัตรคิดเป็นร้อยละ 5.98 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,445 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.36 .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738