ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กรกฎาคม 2554 / 13:12:09  
ผลการเลือกตั้ง ส.ส จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างไม่เป็นทางการ
สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ส จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับ 1 ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ

ผลการเลือกตั้ง ส.ส จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้ หมายเลข 10 นายสมบัติ ยะสินธุ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 43,676 คะแนน ทิ้งห่างหมายเลข 1 นายปัญญา จีนาคำ จากพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ คะแนน 31,886 คะแนน และหมายเลข 21 นายดุลย์ วันไชยธนวงค์ จากพรรคชาติไทยพัฒนาได้ คะแนน 14,266 คะแนน ส่วนคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 50,152 คะแนน พรรคเพื่อไทยได้คะแนน 41,142 คะแนน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 123,542 คนคิดเป็น ร้อยละ 81.30 บัตรเสีย 14,405 ใบคิดเป็น ร้อยละ 11.66 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,994 คิดเป็น ร้อยละ 3.23 ……………………………………………..

ข่าวโดย : ทีมข่าวสวท.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738