ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กรกฎาคม 2554 / 15:34:13  
ผู้ดำเนินรายการมองเมืองเหนือ สทท.เชียงใหม่ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2554 ผู้ดำเนินรายการมองเมืองเหนือ สทท.เชียงใหม่  ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2554
ผู้ดำเนินรายการมองเมืองเหนือ สทท.เชียงใหม่ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2554 จากกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทย

นางสาวนฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์ ผู้ดำเนินรายการมองเมืองเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมด้านการเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2554 โดยในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานการสร้างสรรค์ด้านการใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่น ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ ความชำนาญ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลในองค์กรและสังคม ใน 3 ประเภท คือ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น นอกจากนี้ยังมีรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต รางวัลประเภทการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย และรางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เช่น นางคริสตี้ แอนน์ เคนนีย์ บราวน์ฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นายนิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลง และนายธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี เป็นต้น โดยจะมีการมอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 กรกฎาคม ศกนี้ ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สำหรับนางสาวนฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์ เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อปี 2547 และเป็นผู้ดำเนินรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี 2544 โดยเป็นรายการที่ใช้ภาษาถิ่นเหนือหรือคำเมืองทั้งรายการ ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการจัดรายการวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลากว่า 10 ปี

ข่าวโดย : ศรีสุข อาชา
หน่วยงาน : สขร. สปข.3

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738