ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2554 / 15:45:33  
อาร์สยามนำศิลปิน ดังในค่าย เปิดคอนเสิร์ตการกุศลที่จังหวัดแพร่
อาร์สยาม เตรียมนำศิลปิน –นักร้องดังในค่าย เกือบ 10 ชีวิต เปิดเวทีคอนเสิร์ตการกุศล "จังหวัดแพร่- อาสยาม สานฝันเพื่อการศึกษา" วันที่ 10 ก.ย. 54 นี้ ที่สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ เพื่อรณรงค์หาทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้และด้อยโอกาส

วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ นายอภิชาติ เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายชวลิต เมฆจำเริญ ปลัดจังหวัดแพร่, นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่และนายเรืองยศ พิมพ์ทอง ผู้บริหารอาวุโสบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “จังหวัดแพร่–อาร์สยาม สานฝันเพื่อการศึกษา” เพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากไร้ ในวันที่ 10 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายอภิชาติ เทียวพานิช กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีนักเรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 44,224 คน ในปี 2553 พบว่า มีเด็กแพร่ที่ไม่สามารถเรียนต่อภาคบังคับได้ถึงร้อยละ 18.78 มีเด็กออกกลางคันระหว่างเรียนภาคบังคับ ร้อยละ 20.39 บางคนเรียนจบชั้นประถมศึกษาแต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มีถึงร้อยละ 26.03 ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเด็กขาดผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีทุนการศึกษาต่อ และครอบครัวแตกแยก ด้วยเหตุนี้ จังหวัดแพร่จึงหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเองตามเหมาะสม การจัดคอนเสิร์ตการกุศล “จังหวัดแพร่-อาร์สยาม สานฝันเพื่อการศึกษา” ถือเป็นการรวมพลังของชาวแพร่ เพื่อรณรงค์หาทุนช่วยลูกหลานชาวแพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “กาชาดร้อยรวมใจ มอบ 840 ทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่” นายชวลิต เมฆจำเริญ กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ เป็นฟรีคอนเสิร์ต ทางอาร์สยาม นำศิลปินมาแสดงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น ฉะนั้น รายได้จึงมาจากการขอรับบริจาคจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดแพร่ และการร้องเพลงกิตติมศักดิ์การกุศล เพลงละ 20,000 บาท รวมถึงขอรับบริจาคหน้างานในวันที่ 10 กันยายน 54 โดยนักเรียนร่วมกับศิลปินอาร์สยามจะเดินถือกล่องรับบริจาคและขายพวงมาลัยช่อดอกไม้ และค่าบริหารจัดการบูธสินค้าภายในงาน “ถ้าประชาชนที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคก่อนงาน สามารถบริจาคได้ที่ เสมียนตราจังหวัดแพร่ ศาลากลางชั้น 3 หรือ โอนเข้าบัญชี “จังหวัดแพร่ – อาร์สยาม สายฝัน เพื่อการศึกษา” เลขที่บัญชี 506-0-58457-70-5451-1173 เพื่ออนาคตของลูกหลานชาวเมืองแพร่ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูแล” นายเรืองยศ พิมพ์ทอง ผู้บริหารอาวุโสบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ศิลปินจากค่ายอาร์สยามที่จะมาร่วมแสดงในเวทีคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ไม่น้อยกว่า10 คน ประกอบด้วย หนู มิเตอร์, บ่าววี, หญิง ธิติกานต์, บิว กัลยานี, ลูกตาล, บลูเบอรี่, หลวงไก่, ณัฎฐ์ กิติสาร, แคต รัตตกาล และโปงลางสะออน เนื่องจากเป็นคอนเสิร์ตการกุศล ศิลปินอาร์สยามทุกคนมาด้วยใจที่อยากจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งคิดว่ามีไม่มาก ก็จะมอบไว้กับจังหวัดแพร่ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องสบายทีวี รถแห่ แบรนด์เนอร์ คัทเอาท์ และผลิตสปอตวิทยุขอความร่วมมือสถานีวิทยุของจังหวัดแพร่ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน อธิชัย ต้นกันยา – ข่าว

ข่าวโดย : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738