ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 สิงหาคม 2554 / 14:59:27  
ท้องถิ่นจังหวัดลำปางจัดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำกิจกรรมตามโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว รวมมือประสานใจปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น มะเยาหิน จำนวน 5 แสนต้นและปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะสวนสุชาดา หน้าวัดพระธาตุดอนเต้า

นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดลำปางว่า จังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่ สวยงาม จากการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดตามโครงการ “ ท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว “ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานคณะทำงาน ได้พิจารณาแบบรายงานผลการดำเนินงานสวนสาธารณะตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสวนสุชาดา ซึ่งเป็นโครงการเด่นของเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นไทย ซึ่งมีพื้นที่โครงการอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุดอนเต้า เนื้อที่ 3 ไร่ ใช้งบประมาณปรับภูมิทัศน์ จำนวน 7 ล้าน 5 แสนบาท โดยจะทำการปรับภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในเดือน พฤศจิกายน 2554 สวนสุชาดาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเป็นอัตลักษณ์ของเมืองลำปาง แหล่งศิลปะวัฒนธรรมและศาสนา มีสระน้ำเป็นรูปหอยสังข์ ภายหลังที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จจะเป็นปอดและสถานที่ท่องเที่ยวของชาวเมืองลำปางต่อไป
ที่ประชุมได้มรมติเห็นชอบ โครงการปลูกต้นไม้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อจัดหาพันธุ์กล้าไม้ มะเยาหิน ปลูกในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 52 แห่ง ใน 13 อำเภอ จังหวัดลำปาง โดยองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นจะจัดหาต้นมะเยาหิน จำนวน 5 แสนต้น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ของ อบต.แต่ละแห่ง ที่เห็นเหมาะสม จำนวน 480,000 ต้น และอีก 2 หมื่นต้น แจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปลูกในที่ของประชาชน ต้นมะเยาหินเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น ขนาดความสูง 10 – 20 เมตร ภาคกลางเรียกต้น มะเยาเหลี่ยม ต่างประเทศพบในเวียดนามและประเทศจีนตอนใต้ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือตอนบน ลักษณะใบลายแฉก ก้านใบยาว ดอกออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวอมชมพู เป็นช่อกระจะ ดอกดกแน่น จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม และติดผลช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ประโยชน์เป็นพืชที่ใช้เมล็ดผลิตน้ำมัน TUNG OIL ปลูกง่าย โตเร็ว ออกดอกเร็ว และดอกดกมากจนดูเหมือนต้นไม้ประดับ ให้ผลผลิตเร็วหลังปลูก 2 ปี ออกดอกและติดผล แนวโน้มปลูกเพื่อคืนป่าสู่แผ่นดิน ผลพลอยได้คือน้ำมันจากผลของต้นมะเยาหิน

ข่าวโดย : วรฉัฏฐ์ กองแก้ว สื่อ - ข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738