ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กันยายน 2554 / 16:54:27  
เชียงรายรุกตลาดข้าวสากล สร้างแบรนด์ข้าวเชียงรายรับรองคุณภาพและแหล่งผลิต เชียงรายรุกตลาดข้าวสากล  สร้างแบรนด์ข้าวเชียงรายรับรองคุณภาพและแหล่งผลิต
จังหวัดเชียงรายรุกตลาดข้าวต่างประเทศ สร้างแบรนด์ข้าวเชียงรายรับรองคุณภาพข้าวเหนียวเขี้ยวงูและข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเชียงรายมาแต่ในอดีต มุ่งจำหน่ายตลาดบน ช่วยชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น

นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายเฉลิมพล พงษ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย แถลงข่าวโครงการสร้างตราสินค้าข้าว จังหวัดเชียงราย ซึ่งข้าวหอมมะลิเชียงราย และข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนับแต่ในอดีต เมื่อหุงสุกแล้ว จะมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เมล็ดข้าวอ่อนนุ่ม โดยเฉพาะข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงรายเป็นที่ต้องการของตลาดโลกติดตลาดเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี และยังคงครองความเป็นหนึ่งในตลาดโลกอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่มีแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จังหวัดเชียงรายได้กำหนดตราสัญลักษณ์ข้าวเชียงราย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวเชียงราย และผู้บริโภครู้จักข้าวเชียงรายมากขึ้น โดยตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นวงกลมสีทอง มีภาพลายเส้นช้างชูงวงอยู่เหนือก้อนเมฆ ด้านบนคือพระธาตุดอยตุง และด้านข้างทั้งสองข้างเป็นรูปรวงข้าว ด้านล่างมีคำว่าข้าวหอมมะลิเชียงรายเหนือสุดในสยาม หรือ ข้าวเขี้ยวงูเชียงรายเหนือสุดในสยาม ตามประเภทของข้าว ตราสัญลักษณ์นี้ใช้เป็นเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาด สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการค้าข้าว สามารถยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ข้าวเชียงรายได้ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพตลอดระยะเวลาใบอนุญาตซึ่งมีอายุคราวละ ๒ ปี
โอกาสนี้ นายสมพงษ์ กูลวงค์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้าวเชียงราย โดยจะขอความร่วมมือจากชมรมภัตตาคารร้านอาหาร, โรงแรม, ผู้ประกอบการต่างๆ ในการใช้ข้าวเชียงราย ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ หรือข้าวเหนียวเขี้ยวงู ไว้บริการลูกค้าและนักท่องเที่ยว และยังสามารถส่งเสริมให้เป็นของฝากจากจังหวัดเชียงรายอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวโดย : วรางคณา อุ่นบ้าน
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738