ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2554 / 14:54:28  
จัดหางานแม่ฮ่องสอน มีตำแหน่งงานจำนวนมาก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน

นายประมวล สุขกล่อม จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานบริกรจัดหางานให้แก่ผู้ที่ว่างงาน ดังนั้นหากผู้ที่ว่างงานสามารถมาลงชื่อสมัครงานไว้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตลอดเวลา และเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับความต้องการก็สามารถไปทำงาน ณ ที่สถานประกอบการนั้น ๆ ได้ทันที

ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก damnurn_t@hotmail.com
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738