ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2554 / 14:32:36  
สพฐ เขต 3 เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันทักษะ วิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปี 2554 ให้นักเรียนแสดงความสามารถ ก่อนส่งเป็นตัวแทน ร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค ต่อไป

โดยมี นายเอื้อ คุณาจันทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต 3 เป็นประธาน ในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศภายในงานต่างคลาคล่ำไปด้วยคณะครูอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จาก 5 อำเภอ ได้แก่ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และ เวียงแหง ที่เดินทางมาเพื่อร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปี 2554 ซึ่งมีการแข่งขันความรู้ความสามารถทางด้าน วิชาการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดโครงงานกลุ่มวิชาต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 84 กิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือก นักเรียนที่ชนะเลิศ ในการแข่งขันแต่ละประเภท เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดพิจิตร ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554

ข่าวโดย : จัตุรงค์ จริยารัตนกูล ทีมข่าว สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738