ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2554 / 15:53:19  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวหลังน้ำลด คาดจะมีนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวมากเหมือนทุกปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวหลังน้ำลด คาดจะมีนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวมากเหมือนทุกปี
ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ มั่นใจ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวมากเหมือนทุกปี

นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย แม้ภาวะน้ำท่วมในขณะนี้จะทำให้กระทบต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่คาดว่านับจากนี้หากน้ำลดลง ในช่วงฤดูหนาวจะคึกคักเช่นทุกปีที่ผ่านมา และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการเตรียมแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งงานประเพณียี่เป็ง และงานราชพฤกษ์ ซึ่งเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและพักผ่อน ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ชาวเชียงใหม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม จังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสง่างามทางวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ ซึ่งต้องช่วยรักษาไว้ โดยต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน และขอให้เตรียมพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฐานะเจ้าบ้านด้วย

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738