ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2554 / 13:43:54  
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2554
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

นายเสรี คำภีรธัมโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดได้รับแจ้งจากสมาคมลูกจ้างแห่งประเทศไทย ว่า สมาคมฯกำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2554 และสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หัวข้อ การพัฒนาสิทธิสวัสดิการลูกจ้างฯ สร้างเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ เติมความคิด สิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมสัมมนา ดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ท่านละ 400 บาท ไม่รวมที่พักและอาหาร ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการเดินทางได้ตามระเบียบราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมฯ ติดต่อสอบถามข้อมูล การเดินทาง/ที่พัก/สถานที่ประชุม ได้ที่คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่ คุณบุญเสริม ไคร้งาม 08-6191-2876 คุณยงยุทธ คำวัง 08-4041-8474 คุณวิชาญ ชัยชมพู 08-9999-0857 คุณกู้ชาติ ไชยชนะ 08-6919-7482 คุณมนตรี ไชยวรรณ 08-9952-1331 คุณเอกสิทธิ์ คุณยศยิ่ง 0871922845 คุณวิชาญ คล้ำจีน 08-1980-6228 คุณอุไรพร รุ่งไพโรจน์เจริญ 08-1612-9868

ข่าวโดย : วิตต์ธาดา สุนทรภัทร์
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738