ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2554 / 13:10:15  
จังหวัดแพร่ปลูกต้นไม้พระราชทาน มเหสัก-สักสยามินทร์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา จังหวัดแพร่ปลูกต้นไม้พระราชทาน มเหสัก-สักสยามินทร์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พระราชทาน มเหสัก-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา จำนวน 1,100 ต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เช้าวันนี้(14ต.ค.564) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสวนป่าวังชิ้น บ้านสวนป่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายเสรี คำภีรธัมโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และประชาชน ปลูกต้นไม้พระราชทาน ตามโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสัก-สักสยามินทร์ ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา จำนวน 1,100 ต้น สำหรับ ต้นกล้า มเหสัก-สักสยามินทร์ นั้น ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสักอายุ 1,500 ปี ที่มีอายุมากที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่วนอุทยานสักใหญ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกุมารี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ส่วนสักสยามินทร์ เป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้ที่ม่อนสยามินทร์ เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2444 ปัจจุบันต้นสักสยามินทร์ อยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ /. ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738