ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 ตุลาคม 2554 / 12:44:40  
ทีมงานครอบครัวข่าว 3 ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดเสวนาโครงการ "เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ที่เชียงราย ทีมงานครอบครัวข่าว 3 ไทยทีวีสีช่อง 3  จัดเสวนาโครงการ "เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ที่เชียงราย
ทีมงานครอบครัวข่าว 3 ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดเสวนาโครงการ "เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เชียงราย

ทีมงานครอบครัวข่าว 3 ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดเสวนาโครงการ “เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธัวาคม 2554” เพื่อจุดประกายให้เยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งและน้อมนำเอาแนวพระราชดำริต่างมาสร้างสรรค์เป็นโครงการ แล้วจะคัดเลือกโครงการ 84 โครงการจากทั่วทุกภาคของประเทศประเทศเป็นแกนหลักในการขยายผลการทำความดีในแต่ละพื้นที่ให้กว้างขวางออกไป
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครอบครัวข่าวซึ่งเป็นองค์การหนึ่งที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการจุดประกายให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งและน้อมนำเอาแนวพระราชดำริต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นโครงการตามศักยภาพและความพร้อม ซึ่งจะได้จัดกิจกรรมสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆรวม 10 ภาคทั่วประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร – ภาคเหนือตอนบน – ภาคเหนือตอนล่าง – ภาคกลาง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง – ภาคตะวันออก –ภาคตะวันตก – ภาคใต้ตอนบน – ภาคใต้ตอนล่าง โดยครั้งแรกจะเป็นกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
จัดเสวนาโครงการฯ ครั้งนี้ เป็นการ จุดประกายให้เยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่เสนอโครงการเข้าคัดเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งจัดขึ้น ที่ หอประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โดยมี ผู้อำนวยการกองข่าว สำนักราชเลขานุการ รองอธิการบดีมหาราชภัฏเชียงราย ตัวแทนครอบครัวข่าว 3 นำทีมโดยคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการเสวนา ประมาณ 200 คน

ข่าวโดย : สุธรรม เกื้อบุญส่ง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738