ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 ตุลาคม 2554 / 14:47:39  
กกต. อุตรดิตถ์ ชุดใหม่ พร้อมพัฒนางานเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
นายไพทูรย์ จันทสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 รายแล้ว คือ 1. พันตำรวจเอกกวี พิมพ์ปรีชา 2 นายวุฒิชัย วิชิตนาค 3. นายสัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ 4. นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ 5. นายอภิชาติ คำท้วม ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการเลือกประธานกรรมการเพื่อเสนอส่วนกลางแต่งตั้งต่อไป

โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมจัดการเลือกตั้งทุกระดับ และ พัฒนาการเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้อยู่ในกฎกติกา ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ให้ประชาชนมี ส่วนร่วม โดยเน้นด้านการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเป็นหลักลดความขัดแย้ง ซึ่งเลือกตั้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างยากลำบาก ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเวทีพูดคุย พบปะกับประชาชนในพื้นที่ ที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งทราบถึงกฎ กติกา หน้าที่และบทบาทของผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ ในวันสมัครจะจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ลดข้อร้องเรียนที่เกิดจากความเข้าใจผิด ทำให้มีข้อบาดหมาง ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องนั่นเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมาย หรือหัวคะแนนเข้าร่วมรับฟังด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน และภายหลังการเลือกตั้งแล้วจะมีการจัดเวทีให้พบกันอีกครั้ง เพื่อมอบเกียรติบัตรและหารือร่วมกันว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกับผู้ที่ไม่ไดรับการเลือกตั้งจะทำงานร่วมกันอย่างไร จึงจะเกิดผลดีต่อท้องถิ่นของตนเอง ขณะนี้กำลังมีการดำเนินการใน 4 อบต. คือตำบลวังแดง ตำบลผักขวง ตำบลป่าคาย และตำบลผาเลือดที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 นี้

ข่าวโดย : ศรีวรรณ จันทรพิมพ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.อุตรดิตถ์

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738