ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 พฤศจิกายน 2554 / 16:08:35  
การไฟฟ้าลำพูนเตือนประชาชนเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำโคมลอยและเว้นการปล่อยโคมลอยใกล้สถานีไฟฟ้าช่วงเทศกาลลอยกระทง การไฟฟ้าลำพูนเตือนประชาชนเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำโคมลอยและเว้นการปล่อยโคมลอยใกล้สถานีไฟฟ้าช่วงเทศกาลลอยกระทง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนเตือนประชาชนควรเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำโคมลอยและเว้นการปล่อยโคมลอยใกล้สถานีไฟฟ้าช่วงเทศกาลลอยกระทง หากพบโคมลอยติดระหว่างสายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

นายถนอม ปัญญาวงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554 และในทุกปีที่ผ่านมาจะมีการปล่อยโคมลอยกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการปล่อยโคมลอยมักเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากส่วนที่ยึดเชื้อเพลิงทำจากลวดโลหะไปเกี่ยวติดค้างที่สายไฟฟ้าแรงสูง เป็นสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการลัดวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโคมลอยตกในบริเวณสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้ายย่อยในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งอยู่หรือใกล้เคียง
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเทศกาลลอยกระทง จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีวิทยุ รวมถึงประชาชนทั่วไป เว้นการปล่อยโคมใกล้สถานีไฟฟ้า บริเวณใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ใต้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า และทิศทางลมที่มีแนวโน้มช่วงที่โคมลอยลอยขึ้นว่าจะมีโอกาสลมพัดโคมลอยไปติดระบบจำหน่ายไฟฟ้า ควรปล่อยโคมลอยในที่โล่งกว้าง ควรปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ยึดเชื้อเพลิงจากลวดโลหะทั้งหมดมาใช้เป็นเชือกร่วมกับลวดแทน โดยวิธีการคือ ผูกเชือกกับปากโคมลอยขึงเข้ากับลวดช่วงระหว่างปากโคมลอยเพื่อที่ลวดจะได้มีไว้วางเชื้อเพลิง ผลที่ได้เมื่อเชื้อเพลิงหมดโคมลอยตกลงมา ถ้าตำแหน่งที่ตกอยู่ที่สายไฟฟ้าแรงสูงพอดี ปกติถ้าใช้เส้นลวดผูกปากโคมลอยจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ไฟฟ้าดับ แต่ถ้าการขึงปากโคมลอยเป็นเชือกจะไม่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าไม่ดับ ไม่เกิดความเสียหาย
หากประชาชนพบว่ามีโคมลอยติดระหว่างสายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน PEA Call Center 1129 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738