ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤศจิกายน 2554 / 15:33:14  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2554 รับมืออัคคีภัยช่วงหน้าหนาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2554 รับมืออัคคีภัยช่วงหน้าหนาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2554 รับมืออัคคีภัยช่วงหน้าหนาว เกรงเกิดไฟไหม้โดยไม่คาดคิด โดยจำลองจากสถานการณ์จริง

(26 พย.54) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองน่าน ฝึกซ้อมดับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2554 ในช่วงหน้าหนาว เนื่องจากอากาศค่อนข้างแห้งแล้งและมีลมหนาว มักจะเกิดไฟไหม้โดยไม่คาดคิด เพื่อจะได้ให้พนักงานและบุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เตรียมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที ที่บริเวณภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน โดยมีวิทยากรชำนาญการที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเกิดเพลิงไหม้จากถังแก๊ส โดยจำลองเหตุจากสถานการณ์จริง ตามประกาศรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับพนักงานเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้
การฝึกซ้อมแผนฯ ก่อนเกิดสถานการณ์ ทางวิทยากรฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือน้ำยาดับเพลิงแก่ผู้เข้ารับการอบรม การวิธีการจับและฉีดน้ำยา แนวปฏิบัติระหว่างการฉีดน้ำยา วิธีการเข้าถึงเปลวไฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เป็นต้น ขณะเกิดเหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่เข้าไปดับเพลิงและผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
........................................ ปาริฉัตร์ สองสียนต์ / ข่าว สวท.น่าน

ข่าวโดย : ปาริฉัตร์ สองสียนต์ / ข่าว สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738