ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ธันวาคม 2554 / 20:21:18  
เปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน อ.ปาย
กลุ่มสตรี อ.ปาย เปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนอำเภอปาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งออกต่างจังหวัด

นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน อ.ปาย ณ บริเวณนาน่าเฮาส์รีสอร์ท หมู่ที่1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้สืบเนื่องจากกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขับเคลื่อนการทำงานกับทุกภาคส่วนและเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่และต่างจังหวัด ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 5 ปี สามารถทำรายได้ให้กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอปายมาตลอดเวลาแต่ขาดศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ที่สมาชิกหรือกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่ายเพื่อเผยแพร่ สร้างงานสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มสมาชิกในพื้นที่อำเภอปาย ดังนั้นการเปิดศูนย์ ฯ ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีอำเภอปายไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้พื้นที่และต่างจังหวัด ในการสร้างรายได้ให้กับประชาชากรในพื้นที่อำเภอปายอย่างแท้จริง ดำเนิน ท้วมจอก ข่าว ภาพ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน 16 ธันวาคม 2554

ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก damnurn_t@hotmail.com
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738