ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ธันวาคม 2554 / 09:38:56  
บริษัท LT.Co.Th รับซื้อลำไยสดจากลำพูนส่งประเทศเวียดนาม ส่งเสริมการค้าช่วยเหลือเกษตรกร บริษัท LT.Co.Th รับซื้อลำไยสดจากลำพูนส่งประเทศเวียดนาม ส่งเสริมการค้าช่วยเหลือเกษตรกร
บริษัท LT.Co.Th รับซื้อลำไยสดจากเกษตรกรในจังหวัดลำพูนส่งไปขายยังประเทศเวียดนาม กำหนดเป้าหมายปีการผลิต 2555 ไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน ส่งเสริมการค้าช่วยเหลือเกษตรกร

นายถนอม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีโอกาสร่วมพิธีฉลองการค้าขายผลไม้ในประเทศไทยครบรอบ 5 ปี ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม จัดโดยคุณเหงียนทิเฟื่อง เจ้าของบริษัท LT.Co.Th ซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อผลไม้จากประเทศไทยไปขายประเทศเวียดนาม ปัจจุบันบริษัท LT.Co.Th ได้มาเปิดกิจการรับซื้อลำไยสดที่บ้านเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน รับซื้อลำไยสดไม่น้อยกว่า 6,000-7,000 ตันต่อปี มูลค่าไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท เพื่อส่งไปขายยังประเทศเวียดนาม โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อ หุ้มด้วยผ้าเต้นท์บรรจุน้ำแข็งไว้ข้างใน สามารถบรรจุลำไยได้ประมาณ 12 ตันต่อเที่ยว เส้นทางการขนส่งจากจังหวัดลำพูนเข้าประเทศลาวที่ชายแดนไทย จังหวัดนครพนม แล้วเข้าประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 36 ชั่วโมง
ในปีการผลิต 2555 บริษัท LT.Co.Th กำหนดเป้าหมายรับซื้อลำไยสดจากเกษตรกรในจังหวัดลำพูนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน ในราคาเป็นธรรมตามราคาตลาด เป็นการส่งเสริมการค้าช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกังสดาล ชัยยศ หรือคุณนิกร ทุนกาศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5351-1120 ต่อ 17 ในทุกวันและเวลาราชการ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738