ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มกราคม 2555 / 18:38:35  
ทต.บ้านแป้น กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
เทศบาลตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

นายชัยวัฒน์ ศรีพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของสังคม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เทศบาลตำบลบ้านแป้นซึ่งเป็นส่วนราชการท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ มีความใกล้ชิดกับครอบครัว สังคมและชุมชนมากที่สุด จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยซุ้มเกมส์สร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นเกมส์บนเวที กิจกรรมแจกของขวัญของรางวัล มุม Work Shop ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น การแสดงจากน้องๆ นักเรียน สนุกกับเครื่องเล่นสวนสนุก นอกจากนี้ มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และนม ชุดของขวัญวันเด็ก พร้อมหางบัตรร่วมลุ้นรับรางวัลบนเวทีมากมาย สำหรับเด็กที่มาร่วมงานทุกคน
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทรศัพท์หมายเลข 0-5357-3641 ต่อ 21 หรืองานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทรศัพท์หมายเลข 0-5357-3641 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738