ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2555 / 13:55:43  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ จัดพิธีทำบุญ และเฉลิมฉลองเปลี่ยนชื่อสถาบันใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ จัดพิธีทำบุญ และเฉลิมฉลองเปลี่ยนชื่อสถาบันใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ ได้จัดพิธีทำบุญ และกิจกรรมของนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเฉลิมฉลองในการเปลี่ยนชื่อสถาบันใหม่

ดร.วิชาสินี ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ หรือชื่อเดิม “โรงเรียนบริหารธุรกิจพณิชยการแพร่” ได้จัดพิธีทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเฉลิมฉลองในการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อของสถานศึกษาในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากข้อบัญญัติในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ หรือโรงเรียนบริหารธุรกิจพณิชยการแพร่เดิม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพณิชยการ (ปวช.) สาขาการขาย และการบัญชี ต่อมาในปีพ.ศ.2535 ได้ขยายการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นจนถึง ระดับอนุปริญญา คือ เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าวสวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738