ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มกราคม 2555 / 11:26:26  
ข่าวมรณกรรม นายรักษ์ศักดิ์ วัฒนพานิช
นายรักษ์ศักดิ์ วัฒนพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราวัย 89 ปี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2555 ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโสมนัสวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ มีสวดพระอภิธรรมทุกคืน

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ วัดโสมนัสฯ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
นายเพชร กันทาดี
ประธานชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ สาขาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ข่าวโดย :
หน่วยงาน : สขร. สปข.3

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738