ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2555 / 15:51:52  
สสจ.เชียงราย จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย สสจ.เชียงราย จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เชิญเที่ยวงานมหกรรม "หมอพื้นบ้าน หมอชนเผ่า วิถีชีวิตมะเก่าอัน ทรงค่าของล้านนาไท" 10 -11 ก.พ. 55 จัดยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญชวนชาวเชียงราย นักท่องเที่ยวและจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงาน“หมอพื้นบ้าน หมอชนเผ่า วิถีชีวิตมะเก่า อันทรงค่าของล้านนาไท” เป็นการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ เชิญรับบริการวินิจฉัยโรคและตรวจรักษาแบบมะเก่า จากหมอพื้นบ้านและหมอชนเผ่าชื่อดังจากหลายจังหวัด ในวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย
นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดงาน “หมอพื้นบ้าน หมอชนเผ่า วิถีชีวิตมะเก่า ทรงค่าของล้านนาไทย” ซึ่งเป็นมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 น. นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเปิดงานดังกล่าว และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้หมอพื้นบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู 18 ราย โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ชำนาญกล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดเพื่อรณรงค์และสร้างกระแสการพึ่งตนเองของสังคมและประชาชน ด้วยยาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรในท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ รวบรวม และนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จึงมีหมอพื้นบ้าน หมอชนเผ่า ที่ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการดูแล รักษา ส่งเสริมและป้องกันโรคภัยให้แก่ชุมชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ มาร่วมงานจำนวนมาก อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนางนาแฮ สุขเรือนทอง อายุ 76 ปี ชนเผ่าลาหู่ เป็นหมอที่มีความชำนาญการแพทย์พื้นบ้าน โดยการนวดหน้าท้องสตรีเพื่อรักษาการมีบุตรยาก นายมั่น น้อยสกุล อายุ 86 ปี ชำนาญด้านการรักษาและวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การเป่าน้ำมนต์ เป่าคาถา อบยาสมุนไพร การแฮก ( ขวานฟ้าผ่า หรือเขี้ยวงาลูบไล้ไปตามส่วนที่มีอาการผิดปกติ เพื่อถอนพิษที่มีอยู่ในตัว รักษาอาการปวดของเส้นและกล้ามเนื้อ) เป็นต้น ซุ้มของจังหวัดนครสวรรค์ มีอาจารย์วันเพ็ญ จาดเนือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ด้วยการสัมผัสและการรักษาด้วยยาสมุนไพรและการนวด การทำกัวซาเพื่อความงามและการบำบัด ซึ่งการถอนพิษแบบกัวซา คือการขูดผิวหนังเพื่อกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต ส่งเสริมการไหลเวียนของพลังลมปราณในร่างกาย จะขูดจากศีรษะจรดเท้า สามารถกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น กระตุ้นระบบเมตาโบลิซึ่มของร่างกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีหมอพื้นบ้านและหมอชนเผ่าจากจังหวัดต่างๆมาร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนชาวเชียงราย นักท่องเที่ยวและจังหวัดใกล้เคียง ฟังการเล่าเรื่องการรักษาแบบมะเก่าจากหมอพื้นบ้าน สาธิตการรักษาด้วยแพทย์พื้นบ้าน แบบชนเผ่า การผลิตสมุนไพร การตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจรักษาจากหมอพื้นบ้าน หมอชนเผ่าจาก 17 จังหวัดภาคเหนือได้ ที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738