ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2555 / 11:45:32  
จัดหางานลำพูน เตือนแรงงานต่างด้าวระวังถูกหลอกทำบัตร World Citizen ที่อ้างว่าสามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้ จัดหางานลำพูน เตือนแรงงานต่างด้าวระวังถูกหลอกทำบัตร World Citizen ที่อ้างว่าสามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เตือน นายจ้างและแรงงานต่างด้าวระวังตกเป็นเหยื่อหลอกทำบัตร World Citizen หรือ บัตรประชากรโลก หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการกระทำดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ย้ำ แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตทำงานในไทยทุกคนต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติและทำตามลำดับขั้นตอน

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากแรงงานต่างด้าวว่ามีหน่วยงาน NGO (The World Humanitarian NGO) รับทำบัตร World Citizen หรือ บัตรประชากรโลกในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยอ้างว่าแรงงานต่างด้าวสามารถใช้บัตรดังกล่าวแทนพาสปอร์ตและสามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้ ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าสมาชิกจากแรงงานต่างด้าวด้วยนั้น ในเรื่องนี้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนจึงได้มีการประสานไปยังกรมการจัดหางานให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหน่วยงาน NGO ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่าไม่พบข้อมูลการยื่นขออนุญาตเข้ามาดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์กรเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2541
ทั้งนี้ จึงขอแจ้งเตือนให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวอย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรไทยทุกคน ต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อทำพาสปอร์ตและมาทำการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จึงจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามรวมทั้งขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-5543-4 และ 0-5353-7701 ต่อ 515,516 ในวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : รพีพันธ์ นาครินทร์ ทีมข่าว สวท.ลำพูน
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738