ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2555 / 10:46:47  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันนัดพบแรงงาน 25 กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน และผู้ประสงค์จะหางานทำ

นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานให้แก่ประชาชนทั่วไป คนพิการ นักเรียนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ไม่จำกัดอายุ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องกาดดอย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการนำตำแหน่งงานว่าง มาเปิดรับสมัครงานด้วยตนเอง นอกจากนั้น ยังให้บริการหางานโดยรถ Moblie Unit ที่สามารถค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครงานให้นำเอกสารการสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไปในวันดังกล่าวด้วย
สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับสมัครและคัดเลือกพนักงานในวันงาน โปรดแจ้งตำแหน่งงานว่างภายใน วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ทางโทรสารหมายเลข 0-5311-2743 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานในประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2744-46 ต่อ 25, 26

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738