ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2555 / 15:38:30  
จเรตำรวจติดตามงานพื้นที่แม่ฮ่องสอน เน้นนโยบายการปราบปรามยาเสพติด ให้ความรู้ในสถานศึกษา จเรตำรวจติดตามงานพื้นที่แม่ฮ่องสอน เน้นนโยบายการปราบปรามยาเสพติด ให้ความรู้ในสถานศึกษา
จเรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามงานพื้นที่แม่ฮ่องสอน เน้นให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ความรู้ในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม จเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเวลา 13.00 น.ได้ตรวจพื้นที่สถานีตำรวจภูธเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี พ.ต.อ.สุริวงค์ วุฒิ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พล.ต.ท.นเรศ กล่าวเปิดเผยว่า ในทุกปีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะออกปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานของตำรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งด้านงานธุรการ งานการเงิน งานป้องกันและปราบปราม ทั้งนี้เพื่อทุกพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการป้องกันปราบปรามถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องมีความเข้มแข็ง ตำรวจต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา และในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ชายแดน ได้เน้นเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจจะต้องมีโครงการให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเสพ จึงต้องให้ความรู้กับเยาวชนเหล่านั้นให้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด.

ข่าวโดย : สมาน ต้นใส/สวศ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวศ. แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738